Polityka prywatności

I Administrator danych osobowych

Właścicielem Witryny sklepnakama.pl i Administratorem danych osobowych jest Nakama Group z siedzibą w Pasikurowicach 55-095, przy ul. Leśnej 2, NIP: 6912333993, REGON: 387616221 (dalej Usługodawca, Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: sklep@nakama.pl

II Postanowienia ogólne i podstawa przetwarzania danych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Witrynie Sklepu.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE.

Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Klienta nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych. 

III Cel i zakres zbierania danych

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie wynikającym z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Witrynie Sklepu i w celu:

  • realizacji zamówienia produktów i usług oferowanych w sklepie, w tym do realizacji wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich i Poczty Polskiej oraz do wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup;
  • dane podane w formularzu kontaktu wykorzystywane są w celu przesłania odpowiedzi na pozostawioną na stronie korespondencję;
  • dane podane przy założeniu konta w Witrynie są wykorzystywane w celu prowadzenia konta Klienta;
  • Klient może wyrazić zgodę, zapisując się do newslettera na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania usługobiorcy informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

IV Prawa przysługujące Usługobiorcy

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z prawem.

Każdy Klient może w każdej chwili i bez podawania przyczyny:

  • zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych
  • poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych
  • wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  • zażądać usunięcia danych osobowych

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres korespondencyjny: Nakama Group, ul. Motylkowa 4a, 55-095 Pasikurowice lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: sklep@nakama.pl.